Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

You are loved throughout eternity.

Mga Tula Ng Buhay At Pag-ibig

October 14, 2019 Poems , , , ,

Nang Tumibok Ang Puso

Di mo alam kung ano
ang tinatawag na pag-ibig,
di mo talaga tanto
kung paano ito naghahari.

Madaling magsalita
hayaan mo na,
kalimutan mo sya,
marami pang iba.

Pero nang tumibok ang puso,
nag-uumapaw ang ligaya
hindi na ito biro,
nais mong lagi siyang kasama.

elflora