Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

Be grateful for the opportunity of meeting someone whom you develop closeness in your first encounter. Your soul might be his mate he is seeking throughout his journey in this lifetime. He could be a best friend you long to have. It randomly happens not planned.

Mga Tula Ng Buhay At Pag-ibig

October 14, 2019 Poems , , , ,

Nang Tumibok Ang Puso

Di mo alam kung ano
ang tinatawag na pag-ibig,
di mo talaga tanto
kung paano ito naghahari.

Madaling magsalita
hayaan mo na,
kalimutan mo sya,
marami pang iba.

Pero nang tumibok ang puso,
nag-uumapaw ang ligaya
hindi na ito biro,
nais mong lagi siyang kasama.

elflora