Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

If ever you fall in LOVE and that love is reciprocated, nurture it, don’t take it for granted, because once you hurt that patient heart and lost its PASSION, you can never revive it.

Mga Tula ng Buhay Pag-ibig

October 15, 2019 General , , , , ,

Sa Iyong Paglayo

Sa iyong paglayo
puso ay nagdurugo
paningin ay lumabo
at ang pas-asa ay naglaho.

Sa iyong paglayo
bumagsak ang mundo,
lahat naging magulo
at ang isip ay natuliro.

Ngunit ng wala ka na
parang ito’y malikmata
nagising ang isip
sa matagal na pagkakaidlip.

Maganda pala ang buhay,
masaya sa piling ng iba,
sa mga kaibigang nasa likuran lang
naghihintay sa iyo ng may pagmamahal.

elflora