Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

Memories raising your vibration to joy are worth saving in the library of thought but memories lowering energies must completely be disposed.

Posts Tagged ‘sunset’

Woman Sitting On A Boat
Beautiful Life
Ang Paglubog At Pagsikat Ng Araw

Tunay na biyaya ang iyong matunghayan, ang kapayapaan iyong mararamdaman sa pagtunghay sa malawak at bughaw na kalawakan ng langit at karagatan.

Mga Tula ng Buhay Pag-ibig

Sa Iyong Paglayo Sa iyong paglayo puso ay nagdurugo paningin ay lumabo at ang pas-asa ay naglaho. Sa iyong paglayo bumagsak ang mundo, lahat naging magulo at ang isip ay natuliro. Ngunit ng wala ka na parang ito’y malikmata nagising […]

Righteousness
The World Seems Calm