Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

it makes you happy, heightens your energy,

Nasa Iyo Ang Tagumpay

October 15, 2019 General , ,

Nasa Iyo Ang Tagumpay

Lahat ay may pangarap,
may hinahangad na marating,
mga bagay na iyong minimithing
mapapasaiyo kaya lahat ay gagawin.

Subalit may mga hinahangad
na di agad natutupad, hindi ibig sabihin
ikaw’y titigil sa kapapangarap,
kailangan lang ang sikap ay doblehin.

Ngayon, kapag talagang mahirap abutin,
hayaan mo na ang panahon.
Ituon ang isip sa ibang makappaaligaya sa iyo
at masusorpresa ka na lang
ang daan ng iyong pangarap ay dumating.

Nasa iyo ang tagumpay
lalo na at udyok ng damdamin,
eto sa iyo ay nakalaan,
sa iyong buhay, eto ay nakaukit.

elflora