Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

Good memories makes you smile inwardly!

Posts Tagged ‘Pixabay’

Nasa Iyo Ang Tagumpay

Nasa Iyo Ang Tagumpay Lahat ay may pangarap, may hinahangad na marating, mga bagay na iyong minimithing mapapasaiyo kaya lahat ay gagawin. Subalit may mga hinahangad na di agad natutupad, hindi ibig sabihin ikaw’y titigil sa kapapangarap, kailangan lang ang […]