Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

Most people want to experience prohibited dangerous deeds before believing its existence.

Ang Paglubog At Pagsikat Ng Araw

October 25, 2019 Memories, Poems , , , , ,

Tunay na biyaya ang iyong matunghayan,
ang kapayapaan iyong mararamdaman
sa pagtunghay sa malawak at bughaw
na kalawakan ng langit at karagatan.