Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

Cherish the MOMENT you are with your FRIENDS for not all their time is reserved to be with you.

Ang Paglubog At Pagsikat Ng Araw

October 25, 2019 Memories, Poems , , , , ,

Tunay na biyaya ang iyong matunghayan,
ang kapayapaan iyong mararamdaman
sa pagtunghay sa malawak at bughaw
na kalawakan ng langit at karagatan.