Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

Struggle is the epitome for your strength.

Ang Paglubog At Pagsikat Ng Araw

October 25, 2019 Memories, Poems , , , , ,

Tunay na biyaya ang iyong matunghayan,
ang kapayapaan iyong mararamdaman
sa pagtunghay sa malawak at bughaw
na kalawakan ng langit at karagatan.